Betingelser for LOOW kundeklub

Generelle betingelser for LOOW kundeprogram

 • Når du er tilmeldt LOOW kundeklubben accepterer du at modtage emails fra os.
 • Hvis du afmelder emails fra os, vil du blive meldt ud af kundeklubben og vil ikke længere modtage tilbud og nyheder fra os. Ligesom du ikke vil kunne benytte dig af fordelene kundeklubben tilbyder.
 • Optjening af status baseres udelukkende på køb foretaget gennem vores webshop på adressen www.LOOW.com.
 • Det er kun muligt for enkeltpersoner at deltage i kundeklubben. Virksomheder kan ikke deltage.
 • Optjening af status relaterer sig til én kundeprofil, som er baseret på den email-adresse købene er foretaget med. Status kan kun basere sig på én emailadresse.
 • Flere konti kan ikke lægges sammen. Eksempel: En familie kan ikke benytte tre køb på tre forskellige kundeprofiler til at opnå højere kundestatus på én af profilerne. Det samme gælder på individ niveau, hvis køb er foretaget med 2 email adresser, men i samme navn, vil optjeningen således ske på to konti. Disse kan ikke lægges sammen til én.
 • Optjening til højere status baserer sig på et pointsystem. 10 kr. konverteres til 1 point. Evt. rabatter bliver fratrukket kontoens optjeningsstatus.
 • Når der refunderes for ordrer eller enkelte varer, fratrækkes point tilsvarende beløbet i optjeningen. Den samlede optjening gør sig derfor til en hver tid gældende. Dette kan medføre ændringer i status niveau.
 • De optjente point baserer sig på køb foretaget i løbet af de seneste 4 år.
 • LOOW forbeholder sig retten til at lave en individuel vurdering, hvis der er mistanke om misbrug af rettigheder eller optjening hertil. Man vil således kunne få frataget sine rettigheder efter en sådan vurdering. 
 • Der er en ekstra omkostning ved personligt tilpasse produkter på 300kr/genstand.
 • Ved tilmeldelse til loyalitetsprogrammet "the WOOL fanclub" gælder velkomstrabatten for alle nye medlemmer. Rabatten kan anvendes én gang.


Opsigelse
Der er ingen binding som LOOW kundeklub-medlem, du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Efter opsigelsen mister du adgang til dine fordele. Du opsiger dit medlemskab under via din LOOW kundeprofil på loow.com. Du kan også opsige dit medlemskab ved at henvende dig til vores kundeservice via mail på wool@loow.com eller på telefon: +45 3162 5331. Ved opsigelse af dit medlemskab modtager du en bekræftelse pr. e-mail. Når du har modtaget en bekræftelse på opsigelse af dit medlemskab, kan du anse dit medlemskab som opsagt. 

Ændring af vilkår
Vi forbeholder os ret til at ændre vilkårene for optjening af status og brug af fordele for medlemskabet. Herunder at ændre alle medlemsfordele, i form af udfasning af fordele og indførelse af nye. Væsentlige ændringer af LOOW’s kundeklub vil blive meddelt skriftligt på den oplyste e-mailadresse. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at ajourføre dine kontakt-oplysninger under din LOOW kundeprofil på loow.com.

Betingelserne for kundeklubben er senest opdateret d. 01.10.2021

Behandling af dine personoplysninger

For så vidt angår behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit medlemskab LOOW’s kundeklub henvises til afsnittet “Privatlivspolitik” i Vilkår og betingelser.