Betingelser for samarbejde på bloggen

Ved modtagelse af produkter, fremsendt uden beregning, accepteres de i dette dokument beskrevet vilkår. Tidsfrister beregnes fra den dag produktet kommer modtageren i hænde.

1. Koncept og formål

LOOW ønsker at hylde og promovere hverdagens eventyr og evt., dem der tør kaste sig over projekter uden for normen. Dette gør vi blandt andet ved at sponsere produkter til hverdagen, rejser, sports aktivitet og eventyr (herefter kaldet projekt). Mod at vi får lov og mulighed for at viderebringe din historie.

2. Krav til dit projekt

Starten på dit projekt bliver aftalt med os i forbindelse med den indledende kontakt. Der er ingen grænse for varigheden eller indholdet af dit projekt. Det er således ikke et krav at projektet har et sportsligt afsæt. Til gengæld skal det kunne inspirere dine og vores læsere. Vi forbeholder os retten til at afvise alle anmodninger.

3. Tidsfrister og indhold

Senest 30 dage efter påbegyndelse af dit projekt, uanset varighed, forventer vi at du leverer følgende indhold (medmindre andet er aftalt):

1 indledende skriv (min 500 ord), hvor du fortæller lidt om dig selv, om dit projekt, motivationen bag og eventuelle forventninger til projektet. Derudover ønsker vi en pakkeliste, hvor du beskriver hvad du skal bruge eller medbringer i forbindelse med dit projekt. 3 brugbare billeder fra den indledende fase af projektet (det kan eksempelvis være af dig selv, dine forberedelser til projekt eller starten på projektet). Disse billeder behøver ikke at vise et LOOW produkt (min opløsning 2000x2000px).

Undervejs i projektet:

1 billed skal postes i dit sociale medie feed, hvor produktet er i fokus og af god kvalitet (Opløsningen på billederne skal være min 1080x1080 pixel). Vi forventer at du tagger os i relevante stories undervejs på projektet, så vi har mulighed for at videre poste på vores sociale medier.

Senest 30 dage efter endt projekt forventer vi:

Et afsluttende skriv, hvor du fortæller om projektets gang, hvordan det er gået, dine oplevelser undervejs, og eventuelle tanker efterfølgende. Mindst 3 brugbare billeder (min 2000x2000px), hvoraf mindst 1 af billederne skal vise et LOOW produkt og 1 billede, hvor en person bærer et LOOW produkt, som fremgår tydelig. Vi ønsker, at dit projekt skal inspirere læserne, så husk at det først og fremmest er din historie vi er interesseret i.

4. Hvilket produkt vil du modtage

Vi vil i den indledende fase i fællesskab finde frem til, hvilket LOOW tøj der passer bedst til dit projekt og hvad du har brug for. Denne beslutning bliver taget på baggrund af projektets omfang og en vurdering af de nødvendige behov - selvfølgelig inden for rimelighedens grænser. Som udgangspunkt har du selv indflydelse på hvilket produkt(er) du ønsker at modtage, alt efter hvad der giver mening ift. dig og dit projekt. Vi (LOOW) kan dog have produkter eller varianter, som vi mener vil passe bedst til dit projekt, eller nye produkter/varianter vi ønsker at promovere. Vi forbeholder os derfor retten til at afgøre, hvilke varianter eller produkter du modtager.

5. Brugen af dit materiale (billeder og tekst)

LOOW har ret til at anvende dine billeder og tekst på vores eget website (loow.com), i nyhedsbreve, på vores Facebook side/gruppe, Instagram, LinkedIn, samt andre lignende sociale platforme. Rettighederne til billederne overgår efter modtagelse af materialet til os. Billederne må anvendes af dig selv, uden kommerciel hensigt.

6. Mulighed for ekstra samarbejder

Der vil undervejs i projektet være mulighed for eventuelt at diskutere yderligere samarbejder såsom rabatkode til følgere, ekstra content der vurderes relevant, deltagelse eller sponsorat i forbindelse med events eller fundraising osv. Dette aftales internt mellem os (LOOW) og dig. Disse fremkommer ikke som krav i forbindelse med projektet, og vi (LOOW) forbeholder os ligeledes retten til at takke nej til yderligere samarbejder.

7. Såfremt krav og frister ikke overholdes

Såfremt de beskrevet kriterier under punkt 3 ikke overholdes inden for den beskrevne tidsfrist, 30 dage efter påbegyndelsen af projektet, og efter 30 dage efter endt projekt - med mindre andet er aftalt skriftligt - forbeholder vi os retten til at fakturere det fulde beløb for de modtagne produkter. Værdien af produktet fastsættes ud fra salgsprisen på hjemmesiden. Inden afsendelse af produkterne skal vi have modtaget dit fulde navn, telefonnummer og emailadresse. En eventuel faktura fremsendes pr. email til betaling inden for 14 dage.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt os